Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Jihočeši nezapomínají ani na vzdělávání, proběhly semináře trenérů i rozhodčích

18/12/2021 | rozhodčí a delegáti, svaz, trenéři, ostatní/různé
Závěrečné měsíce roku 2021 byly na jihu Čech nejen ve znamení sportování, ale i vzdělávání. Nové znalosti a praktické zkušenosti získávali trenéři i rozhodčí. Jihočeský krajský svaz házené zorganizoval hned několik vzdělávacích akcí, které se uskutečnily díky finanční podpoře z grantového programu Jihočeského kraje.
Jihočeši nezapomínají ani na vzdělávání, proběhly semináře trenérů i rozhodčích

Ve středu 8. prosince 2021 v podvečer se v jihočeském Písku sjeli trenéři, aby zde absolvovali pod vedením trenérky píseckých extraligových žen Kateřiny Hromádkové-Keclíkové trenérský seminář. Kurs na téma „Obranné činnosti jednotlivce a obranná spolupráce“ pořádal Jihočeský krajský svaz házené pro stávající trenéry, kteří si tak nejen prohlubují své vzdělání a získávají nové praktické zkušenosti, ale současně získávají body do kreditního systému (pro méně znalé připomínáme, že každý „funkční trenér“ musí za období 4 let posbírat 20 kreditů za různé vzdělávací akce, aby mu mohla být prodloužena jeho trenérská licence). Do písecké haly nakonec i přes covidová opatření dorazilo 30 trenérů z různých částí jihočeského regionu, ale i z okolních krajů (např. Praha, Vysočina, Středočeský kraj).

 

 

Školení bylo rozděleno do 3 základních bloků o délce cca 90 minut. První dva bloky byly přímo tak taktovkou písecké trenérky a byly zaměřeny na obranné činnosti jednotlivce (s preferencí bránění pivota) a následně na součinnost dvojic v obraně. V průběhu semináře byla vkusně kombinována praktická část s teoretickou. Lektorka měla k dispozici družstvo dorostenek TJ Sokol Písek, na kterém demonstrovala jednotlivá cvičení zaměřená na obrannou činnost a praktické ukázky současně prolínala teoretickým výkladem s důrazem na chyby při provádění jednotlivých činností. Aby seminář nebyl příliš jednotvárný, závěrečný blok přišel se svými praktickými radami „oživit“ kondiční trenér píseckých žen pan Jiří Mergl. Nejprve byla všem předvedena a vysvětlena správná technika provádění základních posilovacích cviků (př. dřep, klik, posilování břišních partií atd.), následně pak byla lekce věnována rozvoji dynamiky a síly v každodenním tréninku, zejména pak posilování s gumami. Seminář byl veden velmi interaktivně – v jeho průběhu měli všichni účastníci možnost kdykoliv klást své dotazy a některá témata či cvičení vyvolala živou diskusi.

I když to byla pro Katku Hromádkovou „lektorská premiéra“, odvedla kvalitní a profesionální výkon, který byl všemi účastníky pozitivně hodnocen. A už se všichni netrpělivě těšíme na další téma, které nám v příštím roce představí!

Abychom nezapomněli na vzdělávání rozhodčích, i pro ně byl začátkem listopadu připraven seminář. Ačkoliv je počet rozhodčích věčnou bolestí téměř všech soutěží a regionů, Jihočeský kraj na tom z hlediska početnosti sudích aktuálně není úplně nejhůř. V červnu prošlo praktickou částí školení rozhodčích licence „C“ v Jihomoravském kraji 15 adeptů z jižních Čech, kteří za asistence ostřílených kolegů nabírají v průběhu podzimu praktické zkušenosti a jsou postupně uváděni do rozhodcovského sboru.

Ve dnech 3.-4. listopadu 2021 však bylo navíc uspořádáno v rámci Jižních Čech školení nových rozhodčích licence „D“, tj. nejnižší licence pro mladé začínající zájemce. Toto školení se uskutečnilo ve Strakonicích pod vedením zkušených ligových rozhodčích pana Karla Macha z Plzeňského kraje a pana Filipa Bartáka, který je současně předsedou Jč KSH. Semináře se zúčastnilo 5 nových mladých zájemců z Jihočeského kraje (4 slečny a 1 pán) a společně s nimi  ještě 3 stávající rozhodčí, kteří si zde doplnili potřebné kredity k prodloužení své rozhodcovské praxe.

V průběhu školení byly kombinovány teoretické a praktické bloky. To bylo umožněno díky tomu, že klub TJ ČZ HBC Strakonice 1921 zapůjčil pro realizaci semináře svoji sportovní halu, což umožnilo po teoretickém výkladu daného pravidla následně prakticky předvést konkrétní herní situaci a její řešení z pohledu rozhodčího, to jest včetně jeho postavení a pohybu na hřišti. Tento způsob prezentace se jevil jako velmi praktický, neboť umožňoval při výkladu a aplikaci daného pravidla účastníkům semináře klást dotazy a současně sdělit svůj názor na řešení konkrétních herních situací či chování rozhodčího v daném okamžiku. Po části školení, která se týkala výkladu pravidel a další legislativy, došlo také na závěrečný test a jeho analýzu. Aktuálně jsou již všichni noví rozhodčí „hrdými majiteli rozhodcovské licence D“ a čekají na první příležitosti, kdy budou moci pod dohledem zkušenějších kolegů řídit soutěže Jihočeského kraje.  

Oba semináře se uskutečnily za finanční podpory Jihočeského kraje – dotačního programu „Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS“.

Eva Krausová