Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Předseda nového KVKSH Vladimír König: Chceme zvýšit atraktivitu házené v kraji, do tří let mít osm fungujících oddílů a hrát samostatné krajské soutěže

21/10/2020 | svaz
Nejmladší krajský svaz házené v České republice Karlovarský krajský svaz házené má za sebou ustavující konferenci i volbu krajské Exekutivy. Do čela nového krajského svazu házené byl zvolen jako předseda Vladimír König, který nyní představuje vize a cíle, které si nové vedení krajského svazu před sebe pro nadcházející období staví.
Předseda nového KVKSH Vladimír König: Chceme zvýšit atraktivitu házené v kraji, do tří let mít osm fungujících oddílů a hrát samostatné krajské soutěže

Karlovarský kraj jako administrativní jednotka České republiky byl dosud posledním, který neměl svůj vlastní házenkářský svaz. Nyní se Karlovarský kraj dočkal. Můžete popsat, jaká vedla cesta k rozšíření házenkářské základny v regionu a s ním k ustanovení krajského svazu házené?

Na začátku tohoto roku vznikl v našem kraji třetí házenkářský oddíl, ten působí v Chebu a jeho okolí, což už naznačuje jeho název Házená Chebsko. Úkolem tohoto oddílu je nyní zajistit fungující školní ligu v chebských školách a získat tak první děti do svého sportovního kroužku. Z těchto dětí se postupně stanou házenkářky již fungující FK Hvězdy Cheb a házenkáři právě nově vzniklého oddílu Házená Chebsko, kteří by se měli účastnit v další sezóně mládežnických krajských soutěží Plzeňského kraje. Díky vzniku třetího oddílu u nás v kraji podle stanov ČSH automaticky vznikl KVKSH, který tu chyběl z mnoha důvodů.

 

Karlovarský krajský svaz házené má za sebou ustavující konferenci a volbu Exekutivy. Jak se formoval tým, který povede nový krajský svaz a můžete představit členy tohoto exekutivního týmu?

Ustavující konferenci nám pomohlo zorganizovat vedení ČSH a byla uspořádána přímo v sídle ČSH. Exekutivní tým povedu já jakožto předseda našeho kraje, dalším členem je Daniela Radová - předsedkyně TJ Sokol Lázně Kynžvart, jejíž aktivity dávno přesahují činnost vlastního klubu, jejím úkolem bude vedení administrativy, vyhledávání a vyřizování dotačních titulů pro svaz a naše kluby v kraji. Na post třetího člena exekutivy byl zvolen Jan Placek, ten bude směřován k vytváření dobrých podmínek k mezi oddílové spolupráci v našem kraji.

 

Co vás motivovalo k angažování se ve vedení krajského svazu házené?

Hlavní motivací je má vize. Chci zvýšit atraktivitu našeho sportu nejen v našem kraji. Chci přispět k budování široké základny členů házenkářského hnutí. Mým cílem je hrát v našem kraji vlastní samostatné soutěže s dostatečným počtem oddílů.

 

Předseda KVKSH Vladimír König v roli trenéra.

 

Představil jste své vize. Dají se na jejich základě definovat cíle, které si před sebe nové vedení svazu klade?

Konkrétní cíl máme, a to mít do tří let osm fungujících házenkářských oddílů v našem kraji. Tedy musí vzniknout dalších pět oddílů a hrát házenou. Rádi bychom měli házenou také v našem krajském městě.

 

Vidíte v Karlovarském kraji nějaká specifika, která jej – ať už po házenkářské, nebo obecně společensko-sociální stránce – odlišují od jiných regionů České republiky?

Hlavní specifikum našeho kraje je, že jsme nejmenším a asi i nejnovějším krajem v republice. Což má své nevýhody, ale určitě i výhody. Nemáme zde nějak agresivní konkurenční prostředí s ostatními sporty, určitě se toho dá využít a posunout házenou v našem kraji na sport číslo jedna. Házená je pro náš kraj velmi dostupným olympijským sportem, který zde lze dlouhodobě budovat a udržet v budoucnu na vrcholové úrovni

 

Zvažujete do budoucna možnosti přeshraniční spolupráce směrem do Německa? Případně nějaké konkrétní projekty?

Je to cesta, kterou se také vydáme a jsme na to tady u hranic zvyklí.

 

Ustanovení samostatného krajského svazu házené by v kraji mělo vézt k silnějšímu házenkářskému zastoupení a rovněž posílit postavení házené v regionu. Souhlasíte?

Samozřejmě, je to vlastně hlavní důvod vzniku KVKSH, tedy posílení postavení házené směrem ke krajským institucím.