Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Česká stopa na Heads of Refereeing ve Vídni. Přednášku měl také Jiří Opava

14/05/2024 | beachhandball
V dubnu se ve Vídni konal už třetí ročník setkání šéfů rozhodčích členských zemí EHF.
Česká stopa na Heads of Refereeing ve Vídni. Přednášku měl také Jiří Opava

Heads of Refereeing se zúčastnili zástupci 40 různých zemí včetně člena Exekutivy ČSH a předsedy Komise rozhodčích a delegátů ČSH Jiřího Opavy. Právě ten byl jedním ze třinácti řečníků, kteří rozebírali důležitá témata. Mezi nimi byli dále například Per Morten Sødal, šéf rozhodčích IHF, členové TRC EHF (komise zodpovědná za rozhodčí na EHF) a další.

Probráno bylo několik tematických linií, vyhodnotilo se uplynulé EURO, dále také nové trendy v rozhodcování a možnosti zapojení technologií v utkáních házené. Díky české účasti měla svůj prostor také plážová házená, o jejíž přínosech pro rozhodčí přednášel právě Jiří Opava, šéf rozhodčích plážové házené v rámci EHF. 

Foto + Foto TOP: European Handball Federation (EHF)

Kromě plodných diskuzí posloužil meeting také jako ideální příležitost k navázání kontaktů mezi mnoha účastníky z různých zemí. „Tato setkání jsou pro všechny zástupce rozhodčích velmi cenná a pro mě jsou o to vzácnější, že se mohu setkávat s lidmi z oblasti rozhodčích, kteří byli v mé aktivní kariéře rozhodčího mými kolegy, vzory nebo učiteli a jsou ve světové házené pravými odborníky. Na profesionální i přátelské bázi můžeme diskutovat společné problémy a nacházet cesty k řešení. Výstupy ze setkání nám také pomohou dále zlepšovat kvalitu vzdělávání rozhodčích u nás. To, že jsem navíc mohl na tomto fóru prezentovat i přínosy plážové házené pro rozvoj rozhodčích, svědčí o velkém důrazu, který je v posledních letech kladen na rozvoj a integraci plážové házené do házenkářské komunity - plážová házená je v rámci IHF a EHF nedílnou součástí házené jako celku. Jsou popsány její přínosy nejen pro přípravu a rozvoj rozhodčích, ale i hráčů, herní taktiky...“ komentuje Opava svou účast na konferenci.

Účastníci konference se shodli, že je v budoucnu nadále nutno pracovat na systému vzdělávání a specializované přípravy k používání technologií jako video nebo buzzer. Jako jednoznačný společný problém vnímají proces náboru rozhodčích, ten totiž prochází klesajícím trendem, s čímž souvisí také konsensus v zapojení mentálního tréninku pro mladé rozhodčí.

Ujaly se také myšlenky Jiřího Opavy, že plážová házená a její rozhodování pozitivně a v některých oblastech intenzivněji rozvíjí dovednosti rozhodčích, kteří je poté mohou vhodně uplatnit také v indoor házené.

Foto : European Handball Federation (EHF)