Středočeský krajský svaz házené

O svazu

Středočeský krajský svaz házené

Sídlo: Budějovická 778/3a, Praha 4 140 00

Kontaktní adresa: Palackého 43/20, Mladá Boleslav 29301

604 136 044

SKSH@handball.cz

Logo krajského svazu
Kontaktní osoby
Rostislav Souček

krajský manažer SKSH

mobil: 725 772 563

e-mail: soucek@handball.cz

Jan Pokorný

krajský trenér SKSH

mobil: -

e-mail: pokorny@handball.cz

Radovan Kábrt

předseda Středočeského krajského svazu házené

mobil: -

e-mail: SKSH@handball.cz

Pavel Pecka

člen Exekutivy SKSH, odpovědnost za mládež – starší žactvo/žákyně

mobil: -

e-mail: P.Pecka@seznam.cz

Alois Salák

člen Exekutivy SKSH, odpovědnost za mládež – minižactvo, přípravka

mobil: -

e-mail: mech@sajp.cz

Ladislav Pokorný

člen Exekutivy SKSH

mobil: -

e-mail: ladislav.pokorny@handballuvaly.cz

Vojtěch Virt

Předseda komise rozhodčích a člen Exekutivy SKSH

mobil: +420 739 901 324

e-mail: vojta.virt@seznam.cz

Jaroslav Valeš

obsazovací referent

mobil: +420 601 056 300

e-mail: jaroslav.vales@post.cz

Jakub Ransdorf

předseda Disciplinární komise

mobil: -

e-mail: -


Krajský manažer

·        Zodpovídá za rozvoj SKSH

·        Zodpovídá za Školní ligy miniházené

·        Organizuje krajské kola celostátních projektů ČSH,

·        Organizuje celorepublikové (finálové) akce ČSH

·        Spravuje informační systém kraje

·        Organizuje školení a semináře pořádané SKSH

·        Další záležitosti spojené s chodem SKSH

·        Spolupracuje s krajský trenérem Martinem Dohnalem

 

Krajský trenér

·        Zodpovídá za rozvoj SKSH v oblasti tréninkové činnosti

·        Vede ukázkové hodiny házené pro SKSH

·        Zodpovídá za aplikaci oficiální metodiky ČSH

·        Vede krajské výběry žactva

·        Sleduje vývoj talentovaných jedinců

·        Připravuje a vede akce talentované mládeže pro hráče a kluby v kraji

·        Spolupracuje při organizaci krajských kol celostátních projektů ČSH

·        Spolupracuje při organizaci celorepublikových (finálových) akcí ČSH

·        Spolupracuje s krajským manažerem Janem Pokorným

 

Korespondenci týkající se různých záležitostí je nutné posílat na soukromé adresy těch členů Exekutivy, kterých se to týká, a v kopii SKSH@handball.cz