Středočeský krajský svaz házené

O svazu

Středočeský krajský svaz házené

Sídlo: Budějovická 778/3a, Praha 4 140 00

Kontaktní adresa: Palackého 43/20, Mladá Boleslav 29301

604 136 044

SKSH@handball.cz

Logo krajského svazu
Kontaktní osoby
Jan Pokorný

krajský manažer SKSH

mobil: 604 136 044

e-mail: pokorny@handball.cz

Martin Dohnal

krajský trenér SKSH

mobil: -

e-mail: dohnal@handball.cz

Radovan Kábrt

předseda Středočeského krajského svazu házené

mobil: -

e-mail: SKSH@handball.cz

Libor Skružný

člen Exekutivy SKSH, předseda Soutěžní komise, předseda Disciplinární komise, předseda komise Rozhodčích

mobil: -

e-mail: stkstc@seznam.cz, lskruzny@seznam.cz

Pavel Pecka

člen Exekutivy SKSH, odpovědnost za mládež – starší žactvo/žákyně

mobil: -

e-mail: P.Pecka@seznam.cz

Alois Salák

člen Exekutivy SKSH, odpovědnost za mládež – minižactvo, přípravka

mobil: -

e-mail: mech@sajp.cz

Jiří Dráb

člen Exekutivy SKSH, odpovědnost za mládež – mladší žactvo/žákyně

mobil: -

e-mail: jiri.drab@hazena-uvaly.cz


Krajský manažer

·        Zodpovídá za rozvoj SKSH

·        Zodpovídá za Školní ligy miniházené

·        Organizuje krajské kola celostátních projektů ČSH,

·        Organizuje celorepublikové (finálové) akce ČSH

·        Spravuje informační systém kraje

·        Organizuje školení a semináře pořádané SKSH

·        Další záležitosti spojené s chodem SKSH

·        Spolupracuje s krajský trenérem Martinem Dohnalem

 

Krajský trenér

·        Zodpovídá za rozvoj SKSH v oblasti tréninkové činnosti

·        Vede ukázkové hodiny házené pro SKSH

·        Zodpovídá za aplikaci oficiální metodiky ČSH

·        Vede krajské výběry žactva

·        Sleduje vývoj talentovaných jedinců

·        Připravuje a vede akce talentované mládeže pro hráče a kluby v kraji

·        Spolupracuje při organizaci krajských kol celostátních projektů ČSH

·        Spolupracuje při organizaci celorepublikových (finálových) akcí ČSH

·        Spolupracuje s krajským manažerem Janem Pokorným

 

Korespondenci týkající se různých záležitostí je nutné posílat na soukromé adresy těch členů Exekutivy, kterých se to týká, a v kopii SKSH@handball.cz