Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Házená pro budoucnost: Projekty mládeže

Aktuality

Projekty žactva

Nejmenší házenkáři, školáci, odrostlí žáci druhého stupně i zapálení mladí házenkáři v tradičních házenkářských klubech se měří v mládežnických soutěžích napříč celou Českou republikou. Pod hlavičkou projektu Házená pro budoucnost pro ně Český svaz házené připravuje jednotlivé školské i klubové soutěže a projekty, jejichž cílem je jak rozšíření členské základny jednotlivých házenkářských klubů v regionech, tak individuální rozvoj mladých hráčů, z nichž nejtalentovanější jsou vybíráni prostřednictvím Kempů házenkářských nadějí pro národní reprezentační týmy.

Systém talentované mládeže

Pro rozvoj členské základny a další kvalitní práci s talentovanými házenkáři a házenkářkami v regionech připravil Český svaz házené několik projektů a to především projekt Rozvoje regionů, Sportovních středisek a Tréninkových center mládeže. Cílem těchto projektů je nejen nárůst členských základen jednotlivých klubů, ale především profesionalizace trenérských týmů v jednotlivých regionech i posílení organizačního zabezpečení krajských svazů. V případě projektu Tréninkových center mládeže je pak hlavním záměrem systematizace a zkvalitnění práce s nejtalentovanějšími mladými hráči a hráčkami v rámci jednotné metodiky a koncepce ČSH mimo jiné s ohledem na co nejkvalitnější přípravu těchto hráčů a hráček pro jejich budoucí zapojení v reprezentačních týmech.