Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Herní koncept mládeže ČSH

Herní koncept mládeže ČSH

Je čas na změnu hry

Myslíme si, že dětská házená v sobě ukrývá jedinečný potenciál probudit v dětech pohybovou aktivitu, zažít pocit individuálního i týmového úspěchu a udělat sport pro děti atraktivní. Zvláště v době, kdy se životní styl dětí obrovsky změnil. Kdy sledujeme úbytek pohybu ve společnosti, kondiční a koordinační nedostatky, nebo dokonce vzrůstající nezájem o sportování. 

Chceme se pokusit vytvořit podnětné herní prostředí, ve kterém se děti budou cítit přirozeně. Učit se hrát hru, která je pro ně jednoduchá a zajímavá. Neklade před mladé hráčky a hráče obtížné nebo neřešitelné herní situace. Naopak je podporuje v přirozené touze být aktivní, zkoušet nové věci, reagovat na měnící se herní situace. Hrát hru, která rozvíjí jejich fyzickou zdatnost a psychomotorické dovednosti, orientaci v prostoru, odvahu riskovat, ale i pozitivně ovlivňuje osobnost dětí. A především je úměrná věku a vývoji dětí.

Dětskou házenou nelze měřit stejnými měřítky jako hru dospělých hráček a hráčů. Nelze mít stejné požadavky a nároky na dovednosti či pravidla v tréninku nebo v utkání. Dětská házená se od té dospělé prostě odlišuje. 

Současně je nezbytné uvědomit si, jak dynamicky se týmové sporty vyvíjí, jaké kladou nové a větší požadavky na vrcholové sportovce, jejich kondici a dovednosti. Zvyšující se nároky jsou kladeny také na trenéry mládeže, kteří systematickým tréninkovým procesem v souladu se soutěžními utkáními připravují krok za krokem mladé hráčky a hráče na házenou, která se bude hrát v budoucnu.

Proto Komise mládeže ČSH připravila závazné předpisy pro soutěže mládeže, které od sezóny 2024/25 budou plně zaneseny nejen do celorepublikových soutěží ČSH, pod názvem Herní koncept mládeže ČSH. 

Herní koncept ČSH vychází z Obecného konceptu metodiky ČSH, který charakterizuje specifické dovednosti, které jsou zásadní pro jednotlivé věkové kategorie. Uvádí ho v praxi. Implementuje doporučené dovednostní stupně přímo do hry tak, aby bylo možné propojit tréninkový proces s herní praxí – utkáním v kategoriích minižactva až staršího žactva. 

Herní koncept, pokud ho správně uchopíme, vytváří pro mladé hráčky a hráče atraktivní podnětné prostředí a ideální podmínky pro přirozený rozvoj dovedností úměrných věku a vývoji. 

Změny, které Herní koncept přináší do soutěží mládeže jsou prvními kroky na dlouhé cestě. Motivaci k těmto krokům, jsme se snažili prostřednictvím seminářů a školení objasnit a budeme v tom i nadále pokračovat. Stejně tak si uvědomujeme, že tyto kroky je třeba vyhodnocovat a dále diskutovat nad přínosy i negativy napříč celým hnutím. Názory mládežnických trenérů nás zajímají a budou zajímat. Budeme rádi, pokud konstruktivní debata bude dále pokračovat s cílem zlepšit podmínky a prostředí mládežnické házené v celé České republice. Proto budou tyto stránky průběžně doplňovány o další materiály.

Rozcestník stránek