Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Jihočeská házená byla v roce 2021 podpořena z krajského grantu

12/01/2022 | svaz, ostatní/různé, mládež
Jihočeský kraj podpořil v roce 2021 činnost Českého svazu házené, respektive Jihočeského krajského svazu házené, částkou ve výši 140 tisíc korun, která byla určena na rozvoj házené v regionu. Tato dotace přispěla k nastartování projektů, které by pro nás za normální situace prozatím byly nedosažitelné.
Jihočeská házená byla v roce 2021 podpořena z krajského grantu

Jihočeský krajský svaz házené (Jč KSH) požádal v lednu 2021 o finanční podporu z dotačního programu Jihočeského kraje s názvem „Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS“. Hlavním cílem tohoto grantu je zkvalitnění podmínek sportovního prostředí v Jihočeském kraji. Prostředky jsou určeny na podporu jednotlivých krajských sportovních svazů, které organizují a rozvíjejí svou činnost a daný sport na území kraje. Z hlediska časového musí být vyčerpány v průběhu roku 2021. Žádost Jč KSH nazvaná „Podpora a rozvoj házené v Jihočeském kraji“ byla úspěšná, i když s ohledem na převis poptávky nad disponibilními zdroji byl původní požadavek na 200 tis. Kč snížen na částku 140 tis. Kč. 

I tak mohly být postupnými krůčky nastartovány projekty a aktivity obsažené v Plánu rozvoje Jč KSH, na které by krajský svaz bez této mimořádné finanční injekce ještě nějakou dobu zřejmě nedosáhl. A jaké konkrétní aktivity byly tedy v rámci projektu v roce 2021 realizovány?

Část finančních prostředků byla určena na podporu samotné organizace a koordinace krajských soutěží a turnajů. Zde byly hrazeny nájmy za sportoviště při pořádání finálových turnajů Házenkářského desetiboje mladšího žactva, využití areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích pro akci „Léto s házenou“, případně nájem prostor na organizaci seminářů pro trenéry. Dále byly v rámci této položky pořízeny věcné ceny pro vítěze Jihočeské on-line ligy 2021, kterou Jihočeský kraj organizoval v „covidové době“.

Nemalá část finančních prostředků putovala do podpory mládežnických projektů a akcí, kde můžeme zmínit organizaci turnajů v házené 4+1 pro kategorie přípravek a minižactva, event. dalších nadstavbových turnajů pro různé věkové kategorie mimo klasický krajský přebor. Navýšilo se také množství prezentačních a náborových akcí organizovaných jak pro házenkáře samotné, tak zejména pro širokou veřejnost.

Opomenuta nebyla ani problematika hledání a přípravy mládežnických talentů z řad jihočeských klubů. V rámci této aktivity došlo k tvorbě krajských výběrů v kategorii starších žáků a žákyň (pro letošní sezonu se jedná zejména o ročníky 2007), jejichž činnost bude v létě 2022 vrcholit účastí na Letní olympiádě dětí a mládeže v Olomouckém kraji. V průběhu podzimu bylo provedeno testování hráčů a hráček jednotlivých jihočeských klubů a následně sestaveny širší jihočeské výběry, které se začaly věnovat společné dlouhodobé přípravě – bylo organizováno několik minikempů včetně přípravného utkání proti výběru Prahy. Zde je ovšem nutné přiznat, že z důvodu covidových restrikcí byla toto činnost výrazně omezena oproti normálu. Na podporu chlapecké složky byla nasměrována další významná položka z rozpočtu jihočeského grantu – byly pořízeny nové dresy a kompletní brankářské sady, které nahradily stávající letité týmové oblečení. Pro oba výběry pak byla nakoupena vycházková týmová trika s logy Jihočeského kraje a České házené, která budou využívána při akcích krajských výběrů (např. již zmíněná letní olympiáda) a budou sloužit k reprezentaci našeho regionu i sportu.

Poslední větší kapitolou, na kterou Jihočeši rozhodně nezapomínají, je vzdělávání. Jihočeský KSH uspořádal v průběhu loňského roku pro své členy, tj. trenéry i rozhodčí, několik vzdělávacích akcí tak, aby byly naplněny podmínky vzdělávací politiky ČSH a současně bylo zajištěno vzdělávání v nových moderních trendech házené. Bohužel i tato činnost byla po značnou část roku 2021 eliminována pouze na možnost on-line forem vzdělávání.

Veškeré uvedené aktivity byly realizovány se záměrem zvýšit konkurenceschopnost házené vůči ostatním kolektivním sportům v Jihočeském kraji a zajistit popularizaci házené napříč potenciálními cílovými skupinami. Věřme, že díky tomu bude postupnými krůčky docházet k navyšování členské základny našeho atraktivního dynamického sportu. Je ovšem nutné si přiznat, že se jedná o dlouhodobou „mravenčí“ práci nás všech!

Jihočeský grant řečí čísel:

Celkové uznatelné výdaje projektu: 176.056,- Kč

Dotace Jihočeského kraje: 140.000,- Kč

Vlastní podíl Jč KSH: 36.056,-

Termín realizace: 1.1. – 31.12.2021

Závěrem děkujeme poskytovali grantu, tj. Jihočeský kraj, za podporu házené a sportu v regionu obecně. Doufáme, že se v následujícím období situace již uklidní natolik, že se všichni budeme moct znovu bavit sportem naplno - třeba opět za podpory Jihočeského kraje!

Eva Krausová