Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Nová Testová baterie ČSH

21/11/2020 | mládež, trenéři
Jak jsme před časem na těchto stránkách informovali, Metodická komise ČSH dokončila práce na nové “Testové baterii ČSH”. Popis testů, pokyny k jejich provádění a další potřebné informace jsou shrnuty do jedné publikace, která bude v tištěné podobě v nadcházejících týdnech distribuována do klubů. Protože se jedná o materiál zásadního významu, je třeba uvést jeho obsah do širších souvislostí.
Nová Testová baterie ČSH

Aby systém sportovní přípravy v jakémkoliv klubu házené fungoval efektivně, musí být nějakým způsobem řízen. Kromě plánování je další nezbytnou součástí řízení i proces kontroly. Posláním kontroly je v tomto případě sledování vývoje sportovce a jeho porovnání s vývojem, který byl trenérem (realizačním týmem) naplánován. „Jinými slovy hledáme zpětnou informaci o tom, zda zatížení, které tým v tréninku podstupuje, má kýžený efekt na každou hráčku nebo hráče,” dovysvětlil metodik ČSH Martin Tůma, který se na přípravě Testové baterie podílel.

Obecně se kontrola týká dvou oblastí – vlastního herního výkonu a jeho předpokladů. Herní výkon si mohou trenéři i hráči ověřit přímo v utkání. Aby ale mohl být vůbec předveden, musí k němu mít hráčky a hráči jisté předpoklady. A právě ke zjišťování některých herních předpokladů slouží testy.

„V Českém svazu házené má testování dlouhou tradici a řada trenérů s ním má dlouhodobé a cenné zkušenosti. Snahou autorů publikace bylo na zmíněné tradice navázat a zároveň respektovat nejen vývoj házené jako takové, ale i poznatků a technologií v oblasti testování,” uvedl Martin Tůma. „Vytvořit baterii testů vyžaduje spoustu práce. Ať už v oblasti vyhledávání vhodných testů, tak při operacích, které jim dodávají potřebné vlastnosti jako platnost a opakovatelnost,” doplnila spoluautorka publikace a předsedkyně Metodické komise ČSH Ilona Hapková.

Kromě respektování požadavku, aby testy poskytovaly informace o nejdůležitějších faktorech herního výkonu, se členové Metodické komise ČSH snažili splnit i požadavek na možnost využití baterie v co největší skupině hráčů a hráček v rámci ČSH. Oproti bývalé baterii testů se sice zvýšily nároky na využití techniky (fotobuňky, radar na měření rychlosti střelby), počítá se však s tím, že klubům s jejím zajištěním vypomohou profesionální regionální pracovníci (krajští trenéři a krajští manažeři, kteří např. radar mají k dispozici).

Testová baterie obsahuje pět povinných testů: agility t-test, driblink po „osmičce“, rychlost střelby, skok daleký z místa a beep test. Kromě toho jsou součástí publikace i popisy doplňkových testů (běh 2x15m, skok daleký z místa jednonož) včetně silových testů pro starší věkové kategorie a testy zjišťující základní informace o tělesném složení hráček a hráčů. „U většiny testů najdete i bodované normy výkonů. Zde je třeba uvést, že přestože se pilotního projektu zúčastnilo přes šest set hráček a hráčů různých věkových kategorií, považujeme bodové normy za přechodné. S tím, jak budeme během testování sbírat větší množství dat, budeme normy upravovat,” dodala Ilona Hapková.

Publikace vyjde v tištěné podobě a bude postupně distribuována do klubů. Pro zájemce z řad trenérů i hráčů je připravena také elektronická verze, kterou je možno stáhnout ZDE. Publikaci, záznamové archy i krátká videa jednotlivých povinných testů nové Testové baterie ČSH můžete také nalézt v metodickém portálu ČSH či v dokumentech XPS Network.

Doufáme, že se předložený materiál brzy stane běžnou pomůckou většiny našich trenérů a pomůže jim zkvalitnit jejich náročnou práci.

Metodická komise ČSH

Publikace nové Testové baterie ČSH ke stažení on-line zde.