Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Složení Rady ČSH

 

Radu tvoří tito členové s hlasem rozhodujícím:

- zástupci KSH volení krajskými konferencemi, přičemž každý KSH volí jednoho zástupce

Členové Rady si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu Rady na dobu čtyř let.

 

Předseda

bude doplněno

 

Místopředseda

bude doplněno

 

Zástupci krajských svazů házené

Miroslav Šajner

Zástupce Pražského svazu házené

 

Jan Deml

Zástupce Pardubického krajského svazu házené

 

Radovan Kábrt

Zástupce Středočeského krajského svazu házené

 

Jiří Koutenský

Zástupce Jihočeského krajského svazu házené

 

Libor Shrbený

Zástupce Ústeckého krajského svazu házené

 

Livia Christiánová

Zástupce Libereckého krajského svazu házené

 

Miloš Kastner

Zástupce Královéhradeckého krajského svazu házené

 

Valdemar Macharáček

Zástupce Olomouckého krajského svazu házené

 

Ing. Zdeněk Tůma

Zástupce Krajského svazu házené Vysočina

 

Ing. Antonín Levíček

Zástupce Jihomoravského krajského svazu házené

 

Pavel Bochnia

Jan Zezulčík

Zástupce Moravskoslezského krajského svazu házené

 

Jaroslav Dořičák

Zástupce Zlínského krajského svazu házené

 

Vladimír König

Zástupce Karlovarského krajské svazu házené