Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Neprofesionální soutěže budou pokračovat i za nových protiepidemických opatření, týmy ale mohou utkání odložit

24/11/2021
Dle nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je pro aktivní účast na sportovních utkání od pondělí 22. listopadu nutné, aby osoby starší 18 let prokázaly svou bezinfekčnost a to v absolutní většině případů buď potvrzením o očkování či prodělání onemocnění Covid – 19. Soutěžní komise ČSH proto jednala o nutných krocích pro pokračování soutěží řízených ČSH a to především v kategorii dospělých a staršího dorostu.
Neprofesionální soutěže budou pokračovat i za nových protiepidemických opatření, týmy ale mohou utkání odložit

 

S platností od 22. listopadu je pro účast na utkání (neboli pro sportovní aktivitu nepravidelnou nebo v proměnlivém kolektivu) nutné v případě osob starších 18 let prokázat bezinfekčnost buď potvrzením o absolvování očkování nebo prodělání nemoci. Testem – a to pouze testem PCR – se mohou prokázat pouze osoby ve věku 12 až 17 let, osoby, jejichž zdravotní stav neumožňuje očkování absolvovat, a osoby tzv. „rozočkované“ – tedy osoby, které čekají na druhou dávku očkování nebo od aplikace poslední dávky u nich neuplynula požadovaná doba 14 dní. Negativním testem se mohou rovněž prokazovat osoby fungující v klubech v režimu zaměstnaneckých poměrů/OSVČ, které tak vykonávají své povolání. Děti a mládež do 12 let věku bezinfekčnost prokazovat nemusí.

V reakci na toto nařízení oslovili pracovníci soutěžního úseku kluby účastnící se soutěží staršího dorostu a dospělých s dotazníkem zjišťujícím možnosti naplnit tato opatření a účastnit se soutěží za splnění podmínek uvedeného režimu. Soutěžní komise pak získaná data vyhodnotila. „Z 230 obeslaných družstev data poskytlo 174 družstev a ze získaných informací vyplynuly poměrně zajímavé výsledky o značné proočkovanosti napříč účastníky našich soutěží, která se pohybuje průměrně kolem 80 %,“ řekl manažer soutěží ČSH Ondřej Šimůnek.

Na základě výše uvedených údajů se členové Soutěžní komise shodli na pokračování soutěží. „V ženských soutěžích totiž vedle výše uvedeného víkendem 20. - 21. 11. začala reprezentační přestávka a v plánu jsou nyní pouze jednotlivé dohrávky. U mužských soutěží zbývají kromě dohrávek pouze dva hrací termíny a proto jsme se rozhodli ani tyto soutěže nepřerušovat. Kluby budou mít možnost pokračovat v dalších utkáních, přičemž týmům, které s ohledem na zavedený režim O-N nebudou schopny utkání odehrát, bude umožněno dojednat dohrávky,“ vysvětlil Šimůnek.

Pro dohrávky utkání budou kluby moci využívat kromě hracích termínů do konce roku 2021 i termíny do konce ledna 2022. „V případě toho, že týmy nebudou schopny odehrát utkání v náhradním termínu, však nebudou již bez výjimky povolovány další náhradní termíny a utkání budou kontumována v neprospěch družstva, kvůli kterému bylo utkání odloženo,“ upozornil závěrem Šimůnek.