Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Výuka házené 1. díl: Představujeme novou učebnici házené!

09/11/2020 | mládež, trenéři
Nedávno jsme na stránkách Českého svazu házené publikovali názor, že metodických materiálů není nikdy dost. Nyní můžeme s radostí oznámit, že další z nich je k dispozici! Představujeme 1. díl učebnice Výuka házené.
Výuka házené 1. díl: Představujeme novou učebnici házené!

 

Asi nikdo nepochybuje o tom, že zcela klíčovou podmínkou rozšíření a rozvoje házené je její zařazení do školních vyučovacích programů. „Toho si je vědoma i Mezinárodní házenkářská federace (IHF), která investuje mnoho prostředků i aktivity do podpory všech projektů, které zařazení házené jako trvalé součásti školních vyučovacích programů umožňují a ulehčují,“ říká předsedkyně Metodické komise ČSH Ilona Hapková, která má v IHF tyto projekty na starosti. Pod jejím vedením vznikla také učebnice Výuka házené. Tato kniha bude sloužit po celém světě jako stěžejní učebnice pro vzdělávání trenérů a učitelů, kteří pracují s dětmi a mládeží. Z tohoto důvodu IHF umožňuje jednotlivým národním federacím vydat verze této učebnice v příslušném jazyce. Tuto možnost využil i Český svaz házené a vydává český překlad učebnice.

Česká verze knížky Výuka házené – „Průvodce výukou“ je prvním dílem z plánované série knih pro učitele a trenéry dětí a mládeže. „Tento díl bude k dispozici ve dvou podobách. Tištěná publikace je již vyrobena a bude využívána v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, takzvaného DVPP,“ uvedl Martin Tůma, který spolu s Ilonou Hapkovou vypracovali žádost a obdrželi akreditaci MŠMT v programu DVPP. Stěžejním materiálem žádosti byla tato publikace a garantem programu je Ilona Hapková. Podobně jako trenéři sbírají kredity v rámci jejich vzdělávání, tak i učitelé mají povinnost absolvovat v rámci jejich vzdělávání kurzy akreditované MŠMT. Vzdělávací program pro učitele, který měl být nastartován nyní na podzim 2020 - Zábavné hry s míčem: motto „Není jen vybíjená“, bohužel kvůli pandemii Covid-19 musí být odsunut.

Ti z vás, kteří si chtějí přečíst, či vytisknout knihu sami si mohou elektronickou verzi knihy stáhnout přímo zde. Pozorní čtenáři si jistě všimnou grafické i textové podoby učebnice s nedávno vydanými metodickými „trojskládankami“. Ty totiž z učebnice vycházejí, respektive vznikly jako shrnutí důležitých kapitol.

Výuka házené, ke stažení zde.

Základní pravidla, ke stažení zde.

Házenkářské soutěže, ke stažení zde.

 

„Novou učebnici považujeme z metodického hlediska za zásadní publikaci, a tak je na místě sdělit k ní několik doplňujících informací. Učebnice je koncipována jako materiál, který mohou použít nejen učitelé, ale i trenéři a vůbec všichni, kdo se zprostředkováním házené začátečníkům, především dětem a mládeži od 6 do 17 let, věnují,“ popsala Ilona Hapková a dodala: „Na téměř 120 stranách textu najdou podněty k vyučovací a tréninkové činnosti jak ti, kdo pracují s úplnými začátečníky, tak i ti, co mají na starost mírně pokročilé nebo pokročilé hráčky a hráče.“ Pro lepší orientaci jednotlivými pasážemi a posloupnými úrovněmi slouží barevný kód, který provází celou učebnici (zelená – začátečníci, žlutá - mírně pokročilí a modrá - pokročilí).

Samotná učebnice je rozdělena do několika částí. Úvodní pasáž je určena především pro čtenáře, kteří nemají žádné zkušenosti s házenou a neznají její aktuální podobu. Kromě výkladu základních pravidel je zde i stručný přehled existujících druhů házené a jejich systematika.

Další pasáž je věnována pojetí házené ve škole a její metodice se zdůrazněním herního přístupu. „Považujeme ji za stěžejní část, už jen proto, že ze zkušenosti víme, že v našich školách stále mnohde ještě převažuje historický nácvičný přístup k výuce sportovních her, včetně házené,“ podotkla spoluautorka učebnice Ilona Hapková. Následující kapitola popisuje základní dovednosti, na které by se mělo v této výkonnostní kategorii soustředit. Závěrečnou pasáž tvoří charakteristika výuky v jednotlivých úrovních vyučovacího procesu a jejich kurikula.

„Závěrem je třeba ještě upozornit na některé detaily. Vydavatelská práva publikace náleží IHF a jako autoři české verze jsme byli tudíž trochu limitováni v práci s textem. Ne všude bylo možno plně aplikovat české pojetí systematiky a terminologie. Učebnice je určena pro využívání po celém světě a tím pádem i v zemích, kde je životní úroveň výrazně nižší než u nás. Proto se objevují v textu náměty na alternativní materiální vybavení, které v našich podmínkách je možné využívat snad jen ke zpestření výukového procesu,“ upozornil s úsměvem Martin Tůma, který se podílel na překladu učebnice.

Přínos učebnice je však zřejmý, a to jak pro oblast školní tělesné výchovy, tak pro oblast tréninkového procesu klubů v ČR. „Přejeme všem učitelům, trenérům i dalším čtenářům, aby v učebnici našli mnoho inspirace pro další zkvalitňování jejich vzdělávacího i výchovného působení,“ dodali závěrem autoři českého překladu učebnice Ilona Hapková a Martin Tůma.

 

Výuka házené 1. díl - ke stažení zde