Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace

Sportoviště klubu:

hala Vnorovy
ZŠ Vnorovy, Hlavní 17 , 69661 Vnorovy

Družstva klubu v soutěžích