Kvalifikace o ME 2014

Wed, 12 6. 2013, Rišon le-Cion

Česko

30:24

Izrael

Hráčská soupiska

1 Yakkov Gil 0/0
4 Stelman Smit Yehiel 0/0
5 Smoler Svishay 2" 5/0
6 Levy Niv 0/0
7 Pomeranz Chen 10/0
8 Friedmann Daniel Andres 2"2" 0/0
9 Turel Ivo 2/0
12 Meirovich Oren 0/0
13 Gerera Yuval 0/0
14 Hamami Ezra 0/0
15 Halifi Itzhak 2" 2/0
18 Sychenko Alexander 0/0
20 Shaklim Daniel 0/0
21 Davda Omer 4/0
22 Strydom Werner 0/0
25 Shimoni Tomer 1/0