Kvalifikace ME 2016

Sat, 4 6. 2016, Most

Česko

31:30

Ukrajina

Hráčská soupiska

2 Laiuk 0/0
7 Borshchenko 5/0
9 Snopova 5/0
10 Glibko 10/0
12 Tymoshenkova 0/0
17 Nikolayenko 0/0
18 Umanets 2/0
19 Zorya 0/0
21 Redka 2/0
24 Smbatian 0/0
25 Gorilska 0/0
27 Levchenko 1/0
43 Savchyn 0/0
44 Rudko 0/0
77 Perederiy 5/0
87 Iablonska 0/0