Kvalifikace ME 2016

Sun, 11 10. 2015, Užhorod

Česko

24:20

Ukrajina

Hráčská soupiska

4 Pidpalova 0/0
24 Smbatian 0/0
21 Redka 2/0
12 Tymoshenkova 0/0
23 Glibko 3/0
35 Stelmakh 2"2" 0/0
3 Andriychuk 2"2" 0/0
71 Parkhomenko 0/0
77 Perederiy 2" 5/0
7 Borshchenko 5/0
17 Nikolayenko 2" 3/0
76 Lezinska 0/0
8 Kot 0/0
87 Jablonska 0/0
43 Savchyn 0/0
2 Laiuk 2" 2/0