Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

PF 2021

23/12/2020
Vážení zástupci jihočeských klubů, vážené házenkářky a házenkáři, vážení rodiče, fanoušci, podporovatelé, zkrátka Vy všichni, kteří se zajímáte o házenou v Jižních Čechách... Na sklonku náročného roku 2020 vám touto cestou děkujeme za celoroční spolupráci, nasazení a úsilí vynaložené pro rozvoj házené v našem regionu. Přejeme vám, členům vašeho klubu i vašim partnerům a spolupracovníkům, aby příští rok 2021 byl příznivější nejen pro náš sport, ale i pro všechny oblasti našeho života. Přejeme hodně radosti, úspěchů, pohody a osobní spokojenosti, ale především pevné zdraví, neboť se opět potvrzuje, že to je pro nás všechny to nejdůležitější! Krásný a snad už i trochu normální sportovní rok 2021 přeji zástupci Exekutivy Jč KSH, krajský manažer Eva Krausová a krajský trenér Miroslav Vávra
PF 2021