Tělocvičná jednota Sokol Trnávka

Sportoviště klubu:

Družstva klubu v soutěžích