MS 2015

po, 26. 1. 2015, Dauhá

Česko

32:30

Rusko

Hráčská soupiska

5 Pyshkin 2"2" 2/0
6 Shishkarev 3/0
7 Kovalev 3/0
8 Evdokimov 0/0
9 Skopintsev 2" 4/0
11 Atman 1/0
12 Bogdanov 0/0
13 Gorbok 0/0
16 Levshin 0/0
18 Kudinov 2" 2/0
20 Chipurin 2" 0/0
31 Dibirov 0/0
33 Dereven 8/0
35 Igropulo 0/0
69 Aslanyans 2/0
89 Zhitnikov 2" 5/0