Tělocvičná jednota Sokol Poruba

Sportoviště klubu:

Sportovní hala Polanka
Ul. Heleny Salichové 1275/28A , 72525 Polanka nad Odrou
hala Sareza, Ostrava
Hrušovská 2953/15, 702 00 Ostrava